การประชุม The 12th Meeting of ASEAN Fisheries Consultative Forum (12th AFCF Meeting)

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการ ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษต.. [2020-08-05 ] ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2020-07-21 ] การประชุมทางไกลเพื่อพิจารณาเอกสารการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อ.. [2020-07-21 ] การประชุมหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการด้.. [2020-07-21 ] การประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fish.. [2020-06-25 ] การประชุม The 12th Meeting of ASEAN Fisheries Consultative Forum (12th.. [2020-06-23 ] การประชุมจัดทำนโยบายการพัฒนา การส่งเสริม การแก้ไขปัญหาการประมงในน่านน้.. [2020-05-20 ] นโยบายการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพ.. [2020-05-18 ] องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ).. [2020-04-29 ] กรีนพีซ (GREENPEACE).. [2020-04-29 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุม The 12th Meeting of ASEAN Fisheries Consultative Forum (12th AFCF Meeting) 

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |  อ่าน: 165 ครั้ง

 

ผู้แทนกรมประมงนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม The 12th Meeting of ASEAN Fisheries Consultative Forum (12th AFCF Meeting) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ โดยประเทศเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุมและประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ คือ บรูไนดารุสซาลาม วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อให้ประเทศสมาชิกรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในกิจกรรมที่ประเทศสมาชิกรับผิดชอบ หารือการดำเนินกิจกรรม และผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์ให้ประเทศสมาชิกโดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ Development of ASEAN guidelines on inspection mechanism for aquaculture fish and fisheries products จะเป็นผู้นำเสนอ Concept Note Development of ASEAN guidelines on inspection mechanism for aquaculture fish and fisheries products เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและสำนักเลขาธิการอาเซียนจะดำเนินการหาผู้สนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่อไปผู้แทนกรมประมงนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม The 12th Meeting of ASEAN Fisheries Consultative Forum (12th AFCF Meeting) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ โดยประเทศเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุมและประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ คือ บรูไนดารุสซาลาม วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อให้ประเทศสมาชิกรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในกิจกรรมที่ประเทศสมาชิกรับผิดชอบ หารือการดำเนินกิจกรรม และผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์ให้ประเทศสมาชิกโดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ Development of ASEAN guidelines on inspection mechanism for aquaculture fish and fisheries products จะเป็นผู้นำเสนอ Concept Note Development of ASEAN guidelines on inspection mechanism for aquaculture fish and fisheries products เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและสำนักเลขาธิการอาเซียนจะดำเนินการหาผู้สนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่อไป