การประชุม 17th Meeting of APEC Ocean and Fisheries Working Group ผ่านระบบออนไลน์

การประชุม 17th Meeting of APEC Ocean and Fisheries Working Group ผ่านระบบออนไลน์ 

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |  อ่าน: 208 ครั้ง

 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 คณะทำงานด้านมหาสมุทรและการประมง (Ocean and Fisheries Working Group: OFWG) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ประกอบด้วย นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ กรมประมง นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะทำงาน OFWG จากทั้งสองหน่วยงานของไทย และคณะทำงาน OFWG เอเปค รวม 17 เขตเศรษฐกิจ เข้าร่วมประชุม 17th Meeting of APEC Ocean and Fisheries Working Group ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี Ms. Alicia Gallardo เป็นประธานคณะทำงานและทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมประจำปีครั้งที่ 2 ของคณะทำงาน OFWG ของปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยวาระการประชุม ดังนี้ 1) การรายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือด้านวิชาการภายใต้คณะทำงาน OFWG 2) การนำเสนอประเด็นที่คณะทำงาน OFWG ให้ความสำคัญด้านการเพาะเลี้ยงและการทำประมงขนาดเล็ก 3) การายงานผลการดำเนินการตามโรดแมปการต่อต้านการทำประมง IUU Fishing (APEC Roadmap on Combatting Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) และโรดแมปการจัดการขยะทะเล (APEC Marine Debris Roadmap) 4) การนำเสนอของไทยในประเด็นริเริ่มในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคในปี พ.ศ. 2565 โดย หัวหน้าคณะผู้แทนไทยจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากนี้ มีการนำเสนอของหน่วยงานนอก ได้แก่ Stanford Center for Ocean Solutions และ The Nature Conservancy ในประเด็นสิ่งแวดล้อมทางทะเล