ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี

จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02 ] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02 ] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประ.. [2020-03-02 ] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-03-02 ] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20 ] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. [2020-02-20 ] ร่วมตรวจเรือและแรงงานในภาคประมง.. [2020-02-20 ] FIT ศรชล.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.. [2020-02-20 ] ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า.. [2020-02-20 ]
อ่านทั้งหมด 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี  

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |  อ่าน: 443 ครั้ง

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.45 น. นายฟุรกอน  หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี ให้การต้อนรับ นายไพโรจน์  โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในการเดินทางมาตรวจราชการรอบที่ 2 ( Progress Review ) ณ จังหวัดปัตตานี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย