ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับประมง

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับประมง 

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |  อ่าน: 446 ครั้ง

 

เรียน   ผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                              
          กรมประมงขอแจ้งประชาสัมพันธ์รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติรายการสินค้าวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบที่ต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ