ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดใหม่ของประเทศญี่ปุ่นในการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ


[2023-01-31] ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการควบคุมการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นจากกิจ.. [2023-01-27] การประชุมหารือประเด็นกฎหมายกรณีนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้ำ.. [2023-01-27] การประกาศ Commission Implementing Decision (EU) ที่ 2023/97.. [2023-01-25] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวม.. [2023-01-20] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคล.. [2023-01-17] ประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่.. [2023-01-13] หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมปร.. [2023-01-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ.. [2023-01-06] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ.. [2023-01-05] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวม.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดใหม่ของประเทศญี่ปุ่นในการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ด้วยทบวงประมงญี่ปุ่น (Fisheries Agency of Japan)ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และกำหนดแผนงานเอกสารการจับสัตว์น้ำ (Catch Documentation Scheme; CDS) ซึ่งญี่ปุ่นได้พัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับสหภาพยุโรป โดยกำหนดให้สินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าไปยังญี่ปุ่นจะต้องแสดงเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของสัตว์น้ำว่าไม่ได้มาจากประเทศที่สาม ซึ่งไม่ใช่ประเทศเจ้าของธงเรือและหากสินค้าสัตว์น้ำถูกส่งออกมาจากประเทศที่สาม ซึ่งไม่ใช่ประเทศเจ้าของธงเรือ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ ใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement) ซึ่งออกโดยประเทศที่สามที่มีการแปรรูปสัตว์น้ำก่อน ส่งออกไปยังญี่ปุ่น หรือเอกสารรับรองว่าสินค้าสัตว์น้ำไม่ได้ผ่านการดำเนินการใด ๆ เป็นต้น โดยแผนงานเอกสารการจับสัตว์น้ำ (Catch Documentation Scheme; CDS) ของญี่ปุ่นกำหนดใช้กับสัตว์น้ำ ดังนี้

>>หมึก ได้แก่ หมึกกล้วย และหมึกกระดอง (Squid and Cuttle fish)

>>ปลา ได้แก่ Pacific saury ( Cololabis spp.), Mackerel (Scomber spp.) Sardine (Sardinops spp.)

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=2qLmIXsGejIhttps://www.youtube.com/watch?v=2qLmIXsGejI