ขั้นตอนการขออนุมัติปริมาณตั้งต้นวัตถุดิบสัตว์น้ำนำเข้า

[2022-01-26] กรมประมง จับมือ กรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง .. [2021-10-06] ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 เรื่อง วิ.. [2021-09-19] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรื.. [2021-07-20] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-04-23] ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไต้หว.. [2021-04-22] คู่มือการใช้งานและตรวจสอบตามมาตรการ MMPA สำหรับผู้ประกอบการ.. [2021-04-16] แนวทางการพิจารณาสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าและกระบวนการผลิตที่เข้าข่าย ป.. [2021-04-16] ขั้นตอนการขออนุมัติปริมาณตั้งต้นวัตถุดิบสัตว์น้ำนำเข้า.. [2020-09-15] ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก หร.. [2020-04-01] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส..

ขั้นตอนการขออนุมัติปริมาณตั้งต้นวัตถุดิบสัตว์น้ำนำเข้า 

 เผยเเพร่: 2020-04-01 |  อ่าน: 517 ครั้ง

 

ขั้นตอนการขออนุมัติปริมาณตั้งต้นวัตถุดิบสัตว์น้ำนำเข้า