โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560

การประชุมหารือเรื่อง ผลกระทบจากโครงการการสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง.. [2020-05-21 ] กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ.. [2020-05-21 ] โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. [2020-03-15 ] มอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม.. [2020-03-15 ] โครงการประตูระบายแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง.. [2020-02-19 ] สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดโลกบ้านเหลืองแดง”.. [2020-02-07 ] ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563.. [2020-02-05 ] ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมประมง.. [2020-02-03 ] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสม.. [2019-12-08 ] การประชุมหน่วยงานภายในเขต 11 (ตรัง).. [2019-12-08 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 

 เผยเเพร่: 2019-12-08  |  อ่าน: 1,593 ครั้ง

 

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ร่วมกับสนง.ประมงจังหวัดตรัง และหน่วยงานกระทรวงเกษตรสหกรณ์จังหวัดตรัง  จัดศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายประกิจ ใจภักดิ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 ราย