โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 

 เผยเเพร่: 2016-12-22  |  อ่าน: 828 ครั้ง

 

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ร่วมกับสนง.ประมงจังหวัดตรัง และหน่วยงานกระทรวงเกษตรสหกรณ์จังหวัดตรัง  จัดศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายประกิจ ใจภักดิ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 ราย