กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ


[2020-05-21] การประชุมหารือเรื่อง ผลกระทบจากโครงการการสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง.. [2020-05-21] กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ.. [2020-03-15] โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. [2020-03-15] มอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม.. [2020-02-19] โครงการประตูระบายแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง.. [2020-02-07] สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดโลกบ้านเหลืองแดง”.. [2020-02-05] ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563.. [2020-02-03] ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมประมง.. [2019-12-08] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสม.. [2019-12-08] การประชุมหน่วยงานภายในเขต 11 (ตรัง).. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


      วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ พันธุ์ปลากระแห ปลาบ้า ปลาตะเพียนขาว และปลาไน รวมจำนวน 30,000 ตัวให้แก่กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อปล่อยลงอ่างเก็บน้ำภายในหน่วยฯ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นแหล่งจัดเก็บน้ำดิบสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ตำบลลำแก่น และหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาและสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนในอนาคตต่อไป