โครงการประตูระบายแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง

การประชุมหารือเรื่อง ผลกระทบจากโครงการการสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง.. [2020-05-21 ] กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ.. [2020-05-21 ] โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. [2020-03-15 ] มอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม.. [2020-03-15 ] โครงการประตูระบายแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง.. [2020-02-19 ] สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดโลกบ้านเหลืองแดง”.. [2020-02-07 ] ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563.. [2020-02-05 ] ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมประมง.. [2020-02-03 ] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสม.. [2019-12-08 ] การประชุมหน่วยงานภายในเขต 11 (ตรัง).. [2019-12-08 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการประตูระบายแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 

 เผยเเพร่: 2019-12-08  |  อ่าน: 547 ครั้ง

 

        วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ให้การต้อนรับ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และคณะ ในการเข้าสำรวจพื้นที่ โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ของกรมชลประทาน โดยการสำรวจสภาพพื้นที่บริเวณปรับปรุงแม่น้ำตรัง ช่วงคอขวดท้ายคลองผันน้ำหนองตรุด – คลองช้าง ซึ่งศูนย์ฯ จัดอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนจุดช่องลัดในโครงการฯ นี้ด้วย