กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

การประชุมหารือเรื่อง ผลกระทบจากโครงการการสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง.. [2020-05-21 ] กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ.. [2020-05-21 ] โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. [2020-03-15 ] มอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม.. [2020-03-15 ] โครงการประตูระบายแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง.. [2020-02-19 ] สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดโลกบ้านเหลืองแดง”.. [2020-02-07 ] ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563.. [2020-02-05 ] ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมประมง.. [2020-02-03 ] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสม.. [2019-12-08 ] การประชุมหน่วยงานภายในเขต 11 (ตรัง).. [2019-12-08 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) 

 เผยเเพร่: 2019-12-08  |  อ่าน: 1,177 ครั้ง

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ พันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2 ล้านตัว ณ บริเวณสะพาน
ท่าเทียบเรือบ้านท่าใคล หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  เพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
มหิตลาทิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร