อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รุ่นที่ ๑ 

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รุ่นที่ ๑  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 269 ครั้ง

 

                             วันที่  18  -  21 ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน  จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รุ่นที่ ๑ เกษตรกรพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง
อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน จำนวน  ๑๖๕  ราย