ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงฯ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง

สนับสนุนพันธุ์ปลา กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ .. [2020-02-21 ] สนับสนุนพันธุ์ปลา กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 25,000 ตัว ปล่อยแหล่.. [2020-02-21 ] ร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สำ.. [2020-02-21 ] สนับสนุนและปล่อยพันธุ์ปลาร่วมกับหน่วยงานกรมประมง รวมจำนวน 500,000 ตัว .. [2020-02-18 ] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ให้กับสำนักงานประมงจั.. [2020-02-14 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. [2020-02-04 ] กรมประมงเตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแร.. [2020-01-10 ] ปฏิบัติงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด (CPUE) แม.. [2019-12-20 ] จัดกิจกรรมตกปลา “กิ่วคอหมาฟิชชิ่งเกมส์ ครั้งที่ 2” ชิงถ้วยสุดยอดนักล่า.. [2019-12-02 ] ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ ตามนโยบายลำปางสะอาด ณ ตลาดอัศวิน อำเภ.. [2019-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงฯ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

 เผยเเพร่: 2019-11-25  |  อ่าน: 96 ครั้ง

 

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 >>> เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร