ราคาพันธ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายวันนี้

ราคาพันธ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายวันนี้ 

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |  อ่าน: 535 ครั้ง

 

ราคาพันธ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายวันนี้

ปลานิล              ขนาด 2-3 ซม. ราคา 18 สตางค์

ปลานิล              ขนาด 3-5 ซม. ราคา  20 สตางค์ 

ปลาสวาย           ขนาด 5-7 ซม. ราคา 1 บาท

ขัอมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562