ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างโรงเรือนเพาะฟักพร้อมอุปกรณ์ในการเพาะฟัก สำหรับธนาคารปูม้า ในบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง จำนวน 3 แห่ง โครงการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำในแหล่งประมงทะเลจังหวัดระยอง กิจกรรมธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ชายฝั่งจังหวัดระยอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเ.. [2021-01-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรฟาร์ม.. [2021-01-14 ] นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดระยอง เกษตร.. [2021-01-11 ] ประมงจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับลูกเรือที่ติดเชื้อโ.. [2021-01-05 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ.. [2021-01-05 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางในการป้องกันและเฝ.. [2020-12-28 ] บริโภคอาหารสัตว์น้ำอย่างไรให้ปลอดภัย.. [2020-12-28 ] วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพ.. [2020-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมเกษตร ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป.. [2020-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับประมงอำเภอเมืองระยอง และกองวิจัยและพั.. [2020-12-17 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างโรงเรือนเพาะฟักพร้อมอุปกรณ์ในการเพาะฟัก สำหรับธนาคารปูม้า ในบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง จำนวน 3 แห่ง โครงการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำในแหล่งประมงทะเลจังหวัดระยอง กิจกรรมธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ชายฝั่งจังหวัดระยอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 เผยเเพร่: 2020-12-17  |  อ่าน: 145 ครั้ง