แปลงใหญ่ปี ๖๒

การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพ.. [2020-01-13 ] ขอประชาสัมพันธ์ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ.. [2019-12-12 ] การขอจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน.. [2019-12-06 ] ประชาสัมพันธ์จดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน.. [2019-12-03 ] แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้นายจ้า.. [2019-11-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพุ่มสัการะ พระบาทสมเด.. [2019-11-14 ] หนังสือเรื่อง "ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล.. [2019-10-28 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี.. [2019-10-17 ] หลักเกณฑ์และแบบคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอการเปลี่ยนประเภทเร.. [2019-10-09 ] หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง ลงวันที่ 20.. [2019-10-09 ]
อ่านทั้งหมด 

แปลงใหญ่ปี ๖๒ 

 เผยเเพร่: 2019-10-09  |  อ่าน: 198 ครั้ง

 

วันที่ 27 - 28 ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี นำโดยนางอภิญญา เรณูนวล นักวิชาการประมงชำนาญการ ผู้จัดการแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ปี 2562 ดำเนินการจัดอบรมกลุ่มแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรี ปี 2562 ให้กับสมาชิกจำนวน 18 ราย จำนวนสองหลักสูตร คือ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี และหลักสูตรการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ โดยวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมบรรยายในการอบรมด้วย วันที่ 27 - 28 ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี นำโดยนางอภิญญา เรณูนวล นักวิชาการประมงชำนาญการ ผู้จัดการแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ปี 2562 ดำเนินการจัดอบรมกลุ่มแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรี ปี 2562 ให้กับสมาชิกจำนวน 18 ราย จำนวนสองหลักสูตร คือ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี และหลักสูตรการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ โดยวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมบรรยายในการอบรมด้วย