แปลงใหญ่ปี ๖๒

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพุ่มสัการะ พระบาทสมเด.. [2019-11-14 ] หนังสือเรื่อง "ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล.. [2019-10-28 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี.. [2019-10-17 ] หลักเกณฑ์และแบบคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอการเปลี่ยนประเภทเร.. [2019-10-09 ] หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง ลงวันที่ 20.. [2019-10-09 ] นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดชลบรี ได้รับเกียรติเป็นเเขกรับเชิญร.. [2019-05-13 ] แนวทางการนำเรือออกนอกระบบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบ .. [2019-02-04 ] มอบปัจจัยการผลิต.. [2019-01-17 ] แปลงใหญ่ปี ๖๒.. [2019-01-17 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๑๒ สิงหาคม.. [2018-08-08 ]
อ่านทั้งหมด 

แปลงใหญ่ปี ๖๒ 

 เผยเเพร่: 2018-08-08  |  อ่าน: 163 ครั้ง

 

วันที่ 27 - 28 ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี นำโดยนางอภิญญา เรณูนวล นักวิชาการประมงชำนาญการ ผู้จัดการแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ปี 2562 ดำเนินการจัดอบรมกลุ่มแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรี ปี 2562 ให้กับสมาชิกจำนวน 18 ราย จำนวนสองหลักสูตร คือ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี และหลักสูตรการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ โดยวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมบรรยายในการอบรมด้วย วันที่ 27 - 28 ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี นำโดยนางอภิญญา เรณูนวล นักวิชาการประมงชำนาญการ ผู้จัดการแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ปี 2562 ดำเนินการจัดอบรมกลุ่มแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรี ปี 2562 ให้กับสมาชิกจำนวน 18 ราย จำนวนสองหลักสูตร คือ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี และหลักสูตรการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ โดยวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมบรรยายในการอบรมด้วย