ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

   (2020-11-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-11-16) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-11-12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-11-10) ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-11-09) ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-11-03) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะจง..
   (2020-09-30) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-30) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่..
   (2020-09-30) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ และหน่วยงานในสังกัด..
   (2020-09-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 1002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-22) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ 2623 กระบี่..
   (2020-09-16) ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จัดจ้างซ่อมทำสีตัวเรือตรวจประมงทะเล 605 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือตรวจประมงทะเล 222 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเทรลเลอร์เรือตรวจประมงทะเล 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมทำครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือยาง 08,11,12,13..
   (2020-09-16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ อร 7807 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้งทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัว..
   (2020-09-15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมทำเรือตรวจประมงทะเล 329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องยนต์เรือตรวจประมงทะเล 214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยงยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน อร 7807 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เรือตรวจประมงทะเล 327 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-10) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมอุปกรร์เรือตรวจประมงทะเล 606 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จีดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมตัวเรือตรวจประมงทะเล 614 โดยวิธีเฉพาะจง..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (937)  ใบรับรองแพทย์.. (871) ประกาศกรมประมง.. (678) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (583) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (576) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (563) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (510) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (509) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (494) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (490) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (490) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (488) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (488) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (484) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (477) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (458) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (454) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (454) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (421) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (403)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000