กลุ่มบริหารงบประมาณ

 กองบริหารการคลัง

   (2021-11-26) (อัพเดท) รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565..
   (2021-10-04) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 1 ครั้งที่ 1..
   (2021-09-17) แจ้งปิดระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง..
   (2021-08-27) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 18..
   (2021-08-16) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 395..
   (2021-08-04) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 11..
   (2021-07-29) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 8..
   (2021-07-29) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 5..
   (2021-03-17) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 1..
   (2563-03-11) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งวดที่ 01 ครั้งที่ 0003)..


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารการคลัง

 กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900