ประกาศ ประกาศทั้งหมด

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤษภาคม 2565 สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 6 อาคารปลอดประส...   24

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินแ...   29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   49

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กะลาสี   41

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ตั้งแ...   36

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคริลิค หนา 3 มม. ขนาด 25x50 ซม. ติดอักษรสติ๊กเกอร์สีขาว จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26

ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแอลกอฮอล์ ๗๕ เปอร์เซ็นต์ (แกลลอนละ ๑,๐๐๐ มล.) จำนวน ๑๓ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   47

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำ/ตรวจสอบ เอกสารด้านการเงินบัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   44

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารด้านงานธุรการ/งานสารบรรณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   45

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาคบริเวณห้องปฏิบัติงานชั้น 6 - 7 อาคารปลอดประสพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   43

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เมื่อวันที่ 15-26 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลาได...  111   ติดตามสภาวะการทำประมงของเรือประมงพื้นบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เมื่อวันที่ 4 กุม...  90  วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส...  90  วันที่ 3 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ได้ออกปฏิบัติงานท...  88  ข้อมูลคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งอาศัยและเพาะเลี้ยงตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสต...  87  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา อ...  86  วันที่ 2-5 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมดำน...  84  ข่าวประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ บ้าน...  83  การปฏิบัติงานบนเรือสำรวจประมง 9   83  วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ให...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   029406559   แฟนเพจ