ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

   (2020-09-29) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2020-07-05) จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-05-22) ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-03-27) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-05-30) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2019-04-29) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..
   (2018-10-26) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..


Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130