ประกาศทั้งหมด

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลานิลจิตรลดา.. (7,133)  13 พันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์เพื่อเกษตรกรไทย.. (4,337) ปลานิลจิตรลดา ๓ และ ๔.. (1,941) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,784) แบนเนอร์กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,047) ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำฯ.. (729) โครงการกุ้งขาว.. (705) การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการพ่อแม่พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ.. (471) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (458) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (321) การฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน และบ้านพักเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).. (307) รวมลิงค์ QR code สัตว์น้ำและไม้นำพันธุ์ปรับปรุงของกรมประมง และคู่มือต่างๆ.. (301) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จัด Big Cleaning Day.. (281) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.. (233) ศพก.บุรีรัมย์.. (204) ศพก.อุตรดิตถ์.. (200) ศพก.ปทุมธานี.. (197) ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย.. (194) ศพก.นครศรีธรรมราช.. (187) ศพก.ชุมพร.. (175)

    Copyright © 2016-2021 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120