ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

 เผยเเพร่: 2019-06-25 |  ผู้สนใจ: 238
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด บัดนี้การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผูุ้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศกรมประมง ดังต่อไปนี้

 •   หน่วยงาน: กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 •   ประกาศวันที่: 2019-06-21
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-07-31
 •   ติดต่อโทร: 02-562-0600 ต่อ 13613,13615
 •   E-mail: iffrrdi@hotmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • หน่วยงานภายในกอง.. (1,848)  เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 นายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประ.. (557) โครงสร้างกรมประมง.. (517) วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 กรมประมงมีการจัดงานชาวชุมพรร่วมใจขจัดภัยปลาหมอสีคางดำ (รักษ์ลุ่มน้ำสวี) ณ ชมรมอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามลุ่มน้ำสวี หมู่ 5 ตำบลปากแพรก.. (495) คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (486) วันที่ 10 เมษายน 2561กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้จัดพิธีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ ขอรับพรวันสงกรานต์ โดยมีนายวงศ์ปฐม กมลรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลาย.. (447) โครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในระยะเร่งด่วน.. (434) โครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในระยะเร่งด่วน.. (428) กิจกรรมจับปลาหมอคางดำ.. (416) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศกรมประมงเรื่อง กำ.. (381) วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น. นายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนาประมงนำ้จืด กรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง ปล่อยปลาอย่า.. (369) วันเด็กแห่งชาติ 2561.. (368) ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. (361) วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะทำงานขนส่งลำเลียงปลาหมอสีคางดำไปกำจัด โดยมีนายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) .. (356) วันที่ 9 เมษายน 2561 กราบนมัสการ หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ พร้อมคณะผู้ติดตามตาม จากวัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ จ.อุดรธานี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์.. (355) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.. (353) ร่วมสวัสดีปีใหม่อธิบดีกรมประมง.. (347) ร่วมสวัสดีปีใหม่ .. (324) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (308) แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในระยะเร่งด่วน.. (304)

  Copyright © 2016-2020 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

     Inland Fisheries Research and Development Division ชั้น 6  อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900