รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

 เผยเเพร่: 2019-01-02 |  ผู้สนใจ: 97
 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  •   หน่วยงาน: กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
  •   ประกาศวันที่: 2018-12-01
  •   สิ้นสุดวันที่: 2019-01-31
  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานภายในกอง.. (906)  เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 นายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประ.. (429) โครงสร้างกรมประมง.. (393) วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 กรมประมงมีการจัดงานชาวชุมพรร่วมใจขจัดภัยปลาหมอสีคางดำ (รักษ์ลุ่มน้ำสวี) ณ ชมรมอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามลุ่มน้ำสวี หมู่ 5 ตำบลปากแพรก.. (316) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศกรมประมงเรื่อง กำ.. (266) กิจกรรมจับปลาหมอคางดำ.. (265) โครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในระยะเร่งด่วน.. (262) วันที่ 10 เมษายน 2561กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้จัดพิธีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ ขอรับพรวันสงกรานต์ โดยมีนายวงศ์ปฐม กมลรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลาย.. (238) วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะทำงานขนส่งลำเลียงปลาหมอสีคางดำไปกำจัด โดยมีนายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) .. (229) โครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในระยะเร่งด่วน.. (226) วันเด็กแห่งชาติ 2561.. (222) คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (216) ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. (215) วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น. นายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนาประมงนำ้จืด กรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง ปล่อยปลาอย่า.. (215) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.. (214) แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในระยะเร่งด่วน.. (214) ร่วมสวัสดีปีใหม่อธิบดีกรมประมง.. (206) วัฒนธรรมกอง : วิจัยสัตว์น้ำจืดไทย นำไปพัฒนา ชาวประชาสุขใจ.. (193) วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะทำงานบันทึกข้อมูลรับซื้อปลาหมอสีคางดำโดยมีนางสาวทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน .. (187) เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง สมุทรสงครามร่วมกำจัดคางดำ.. (185)

    Copyright © 2016-2019 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

       Inland Fisheries Research and Development Division ชั้น 6  อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900