เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 เผยเเพร่: 2019-10-28 |  ผู้สนใจ: 88
 

เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา


 

  •   หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
  •   ประกาศวันที่: 2019-10-28
  •   สิ้นสุดวันที่: 2019-11-20
  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,124)  หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (1,667) G-Chat.. (1,564) แบนเนอร์.. (1,425) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (1,269) Anti IUU.. (986) Aqualib Apps.. (912) elicense.. (890) researchApp.. (863) Feed Apps.. (817) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (621) กลุ่่มบริหาร.. (599) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (555) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (481) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (459) กระบวนการ Work Flow.. (441) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (437) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (411) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร”.. (384) ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้หน่วยงานตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาในเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด.. (349)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900