ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

 เผยเเพร่: 2021-08-13 |  ผู้สนใจ: 98
 

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
 •   ประกาศวันที่: 2021-08-13
 •   สิ้นสุดวันที่: 2021-08-13
 •   ติดต่อโทร: 075611799
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประชาสัมพันธ์กรมประมง “อาหารสัตว์น้ำ ที่ไม่จัดป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ไม่ต้องขึ้นทะเบียน ตรวจสอบอย่างไร ”.. (245)   การขอหนังสือรับรองสถานท่ี่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเพื่อการส่งออก.. (211)  ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม.. (151)  ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (149)  ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก) .. (139)  ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี.. (136)  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564.. (135)  ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (129)  ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะฯ.. (127)  ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก).. (122)

  สงวนลิขสิทธิ์ 2016-2022 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

   9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000