ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจำนวน 1 อัตรา

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 เผยเเพร่: 2020-06-08 |  ผู้สนใจ: 93
 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจำนวน 1 อัตรา

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
 •   ประกาศวันที่: 2020-06-08
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-06-20
 •   ติดต่อโทร: 034340035
 •   E-mail: fpo-nakhonpatom@dof.in.th
 •  Hit 20 อันดับ
 • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,099)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,290) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,578) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,361) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,327) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,013) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (956) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (856) แบบคำขอต่างๆ.. (788) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (764) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (751) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (743) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (654) สถิติประมง.. (647) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (636) ราคาสัตว์น้ำ.. (601) หน่วยงานส่วนกลาง.. (550) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (540) อาสาสมัครด้านการประมง.. (496) ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ.. (462)

  Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

   สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000