ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 เผยเเพร่: 2021-05-18 |  ผู้สนใจ: 78
 

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
  •   ประกาศวันที่: 2021-05-18
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-06-08

Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000