ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 เผยเเพร่: 2020-03-20 |  ผู้สนใจ: 278
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

  •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง กรมประมง ลำปาง
  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
  •   ประกาศวันที่: 2020-03-20
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-03-23
  •   ติดต่อโทร: 054265005

Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000