ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 เผยเเพร่: 2020-03-13 |  ผู้สนใจ: 164
 

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
  •   ประกาศวันที่: 2020-03-13
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-04-02
  •   ติดต่อโทร: 054-265005, 054265056
  •   E-mail: fpo-lampang@dof.in.th

Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000