ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแผนงานโครงการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

 เผยเเพร่: 2018-10-17 |  ผู้สนใจ: 87
 

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแผนงานโครงการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดเลย
 •   ประกาศวันที่: 2018-10-17
 •   สิ้นสุดวันที่: 2018-10-17
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • เขตเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดเลย.. (898)  ฝึกอบรมประมงอาสา.. (635) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (422) ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (399) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (383) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (331) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (293) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (261) ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง.. (250) Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย.. (229) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561.. (199) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.. (170) คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตรวจประเมินการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร .. (169) ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (169) ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว.. (166) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (165) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561.. (160) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day).. (158) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 เข้าเข้าติดตามผลดำเนินงานและการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดเลย.. (157) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย.. (153)

  Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

   ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000