ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแผนงานโครงการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

 เผยเเพร่: 2018-10-17 |  ผู้สนใจ: 50
 

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแผนงานโครงการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดเลย
 •   ประกาศวันที่: 2018-10-17
 •   สิ้นสุดวันที่: 2018-10-17
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • เขตเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดเลย.. (647)  ฝึกอบรมประมงอาสา.. (497) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (335) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (312) ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (312) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (250) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (216) ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง.. (213) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (190) Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย.. (168) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561.. (162) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561.. (132) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.. (127) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day).. (126) ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว.. (123) คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตรวจประเมินการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร .. (117) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย.. (116) ตรวจติดตามเกษตรกร โครงการทฤษฎีใหม่ (รายเก่าปี 2560).. (115) ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (114) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 เข้าเข้าติดตามผลดำเนินงานและการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดเลย.. (109)

  Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

   ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000