ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

 เผยเเพร่: 2019-02-05 |  ผู้สนใจ: 138
 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

  •   หน่วยงาน: ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)
  •   ประกาศวันที่: 2019-02-05
  •   สิ้นสุดวันที่: 2019-02-15
  •   ติดต่อโทร: 053777504
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศของกรมประมง เรื่องงดการออกใบอนุญาตและหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณ์สัตว์น้ำ(เพิ่มเติม) พ.ศ.2560.. (1,603)  ด่านพรมแดนอำเภอเชียงของ/เวียงแก่น/เทิง.. (1,401) ด่านพรมแดนอำเภอเชียงแสน.. (1,378) ประวัติของหน่วยงาน .. (1,368) ด่านพรมแดนอำเภอแม่สาย.. (1,182) กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง.. (1,111) สถิติการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ.. (1,096) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง.. (1,021) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,009) ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 (เชียงราย).. (1,005) ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออกที่มีความสำคัญ 10 ชนิด และสถิติการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ปี พ.ศ. 2555-2559 .. (963) ปฏิบัติงานตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงราย และชุดสุนัขดมกลิ่นด่านกัักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรา.. (934) หน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย).. (919) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย ณ จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย.. (884) ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา).. (864) ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร).. (853) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (843) ติดต่อศูนย์บริหารจัดการด่านฯ เขต ๑.. (810) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต1 (เชียงราย) ตรวจสอบสินค้าปลากะตักตากแห้ง ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณรวมทั้งสิ้น 103,140 กิโ.. (720) บูรณาการตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารม้าที่ 13 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านปางห้า และจุดผ่อนปรนบ้านท่าดินดำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชีย.. (718)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150