ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาณ์

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

 เผยเเพร่: 2020-01-10 |  ผู้สนใจ: 479
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาณ์

ตามที่ได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2562 และได้ประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ 5 มกราคม 2563 แล้ว นั้น

                   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะโดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

  •   หน่วยงาน: ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)
  •   ประกาศวันที่: 2020-01-10
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-01-15
  •   ติดต่อโทร: 074-321946
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,603)  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,435) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้จัดประชุมการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เขต 3 (สงขลา) กับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และตัวแทนส.. (1,248) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,142) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (1,090) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ JONATHAN ACE ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,089) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,075) ภารกิจหน่วยงาน.. (1,074) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,064) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ KATAH ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ .. (1,040)

    Copyright © 2016-2021 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     สำนักงานศูนย์ฯ 10 หมู่ 8 ถ.ติณสูลานนท์  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100 จุดตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า (ท่าเรือน้ำลึกสงขลา) เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280