ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจประมงสะเดา กรมประมง สงขลา
 •   หน่วยงาน: สำนักงานตรวจประมงสะเดา
 •   ประกาศวันที่: 2018-03-29
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2018-09-30 
 •   ติดต่อโทร: 074-379921
 •   E-mail: sadaofish@hotmail.com
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   196   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   135  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   129  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   119  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   107  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   103  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    91  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    87  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ...  86  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร...  85

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

   ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ