ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ขอนแก่น

 เผยเเพร่: 2020-05-27 |  ผู้สนใจ: 185
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ขอนแก่น
 •   ประกาศวันที่: 2020-05-27
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-06-05
 •   ติดต่อโทร: 043246654 ต่อ 106
 •   E-mail: ifkhonkaen@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • งาน/โครงการในความรับผิดชอบ.. (2,881)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,509) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (987) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (960) ประวัติความเป็นมา.. (807) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำด้านประมง ปี 2562.. (540) ช่องทางการติดต่อ.. (447) การย้ายปลาบึงแก่นนคร.. (446) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลานิล).. (356) ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคอีสาน.. (281) Zoning by Agri-Map อ.หนองสองห้อง.. (267) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร.. (244) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร1).. (235) KHONKAEN KOI SHOW 8.. (224) ตัวชี้วัดข้าราชการ.. (224) ศึกษาดูงานกับ กฟผ... (206) ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (203) เวทีสาธารณะย้ายปลาบึงแก่นนคร.. (192) สปป.ลาว ศึกษาดูงาน.. (191) ข่าวกิจกรรม สิงหาคม 2562.. (183)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ขอนแก่น

   222 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000