ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ขอนแก่น

 เผยเเพร่: 2020-05-20 |  ผู้สนใจ: 145
 

ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ขอนแก่น
  •   ประกาศวันที่: 2020-05-19
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-05-22
  •   ติดต่อโทร: 043246654
  •   E-mail: ifkhonkaen@gmail.com

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ขอนแก่น

 222 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000