ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต6 (ขอนแก่น)

 เผยเเพร่: 2019-01-23 |  ผู้สนใจ: 319
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 (ขอนแก่น)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง  ในวันที่  30  มกราคม  2562  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 (ขอนแก่น)  รายละเอียดตามที่แนบ

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต6 (ขอนแก่น)
 •   ประกาศวันที่: 2019-01-23
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-01-29
 •   ติดต่อโทร: 043246654
 •   E-mail: ifkhonkaen@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • งาน/โครงการในความรับผิดชอบ.. (1,374)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,035) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (631) ประวัติความเป็นมา.. (588) งานวันเกษตรภาคอีสาน 2562.. (161) สนับสนุนพันธุ์ปลากิจกรรมไปด้วยใจชาวติดเต็นท์.. (141) Zoning by Agri-Map อ.หนองสองห้อง.. (127) Zoning by Agri-Map อ.หนองเรือ.. (116) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำด้านประมง ปี 2562.. (111) ข่าวกิจกรรม เมษายน 2562.. (101) คณะเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์และประมง สปป.ลาว ศึกษาดูงาน.. (98) ข่าวกิจกรรม มิถุนายน 2562.. (94) สนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่.. (92) ช่องทางการติดต่อ.. (91) ข่าวกิจกรรม มีนาคม 2562.. (76) ข่าวกิจกรรม พฤษภาคม 2562.. (75) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองโง้ง.. (73) แจกปัจจัยการผลิตโครงการ Zoning by Agri-Map.. (48) ข่าวกิจกรรม กรกฎาคม 2562.. (41) ข่าวกิจกรรม สิงหาคม 2562.. (34)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต6 (ขอนแก่น)

   222 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000