ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านปู่เฮงล้ง โดยนายรัฐวิช  วัฒนชนม์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส

 เผยเเพร่: 2019-10-07 |  ผู้สนใจ: 17
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านปู่เฮงล้ง โดยนายรัฐวิช  วัฒนชนม์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านปู่เฮงล้ง โดยนายรัฐวิช  วัฒนชนม์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส
 •   ประกาศวันที่: 2019-10-07
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-10-07
 •   ติดต่อโทร: 073-530732
 •   E-mail: pipo_naratiwat@hotmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • เครื่องหมายประจำเรือประมง.. (1,440)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมง สำหรับเรือประมงพาณิชยในน่านนํ้าไทย พ.ศ. ๒๕๖๑.. (1,160) ศจร.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมต้อนรับ พล.ร.ท.สิทธิพร มาศเกษม ผอ.สง.ปรมน.ทร. และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม กอ.รมน.นธ. รับฟังผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อขัดข.. (1,027) ศูนย์รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ กรมประมง HELPDESK.. (746) นาวาเอกโชคชัย เรืองแจ่ม หน.ฝนผ.ศรชล.เขต 2 และนาวาโทพิเชษฐ์ มีมานาน ประจำ ฝนผ.ศรชล.เขต 2 เข้าร่วมประชุมรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องด้านการประมง ประชาสัมพันธ์ .. (655) ประกาศกระทรวงเกษตรฯ กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ที่ห้ามจับหรือนำขึ้นเรือประมง.. (615) ใบโบชัวร์ความรู้ "หน้าที่และข้อปฏิบัติของท่าเทียบเรือประมง".. (503) นายสมบูรณ์  ตรัยศิลานันท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส.. (503) ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2 (ศรชล.เขต 2) ครั้งที่ 2/2560.. (474) พลเรือตรี กฤษฎา  รัตนสุภา เสธ.ทรภ. 2 / หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส.. (451) ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงาน ของคนประจำเรือ.. (436) รายงานประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2560.. (432) รายการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560.. (425) ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมอบรมขยายผลชุดจิตอาสา 904 จังหวัดนราธิวาส.. (407) ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจเรือ ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส ประจำปี เดือนกันยายน 2560.. (403) กรมประมง  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในว.. (401) ศจร.นราธิวาส ได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติในการตรวจสอบ ตรวจวัดเครื่องมือประมงพาณิชย์ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงรอบ 61 – 62.. (399) รายงานประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 .. (391) รายงานประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2560 .. (386) ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือ ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส ประจำปี เดือนกุมภาพันธ์ 2560 .. (376)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส

    ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส  ชั้น 2 อาคารสำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000