ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส

 เผยเเพร่: 2019-01-10 |  ผู้สนใจ: 27
 

ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส
 •   ประกาศวันที่: 2019-01-10
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-01-11
 •   ติดต่อโทร: 073-530-732
 •   E-mail: pipo_naratiwat@hotmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • เครื่องหมายประจำเรือประมง.. (1,271)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมง สำหรับเรือประมงพาณิชยในน่านนํ้าไทย พ.ศ. ๒๕๖๑.. (1,040) ศจร.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมต้อนรับ พล.ร.ท.สิทธิพร มาศเกษม ผอ.สง.ปรมน.ทร. และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม กอ.รมน.นธ. รับฟังผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อขัดข.. (951) ศูนย์รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ กรมประมง HELPDESK.. (687) นาวาเอกโชคชัย เรืองแจ่ม หน.ฝนผ.ศรชล.เขต 2 และนาวาโทพิเชษฐ์ มีมานาน ประจำ ฝนผ.ศรชล.เขต 2 เข้าร่วมประชุมรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องด้านการประมง ประชาสัมพันธ์ .. (566) ประกาศกระทรวงเกษตรฯ กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ที่ห้ามจับหรือนำขึ้นเรือประมง.. (482) ใบโบชัวร์ความรู้ "หน้าที่และข้อปฏิบัติของท่าเทียบเรือประมง".. (456) นายสมบูรณ์  ตรัยศิลานันท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส.. (446) ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2 (ศรชล.เขต 2) ครั้งที่ 2/2560.. (394) รายการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560.. (378) รายงานประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2560.. (372) ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจเรือ ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส ประจำปี เดือนกันยายน 2560.. (364) กรมประมง  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในว.. (364) ศจร.นราธิวาส ได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติในการตรวจสอบ ตรวจวัดเครื่องมือประมงพาณิชย์ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงรอบ 61 – 62.. (358) ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมอบรมขยายผลชุดจิตอาสา 904 จังหวัดนราธิวาส.. (351) ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือ ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส ประจำปี เดือนกุมภาพันธ์ 2560 .. (344) รายงานประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2560 .. (332) รายงานประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 .. (330) ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงาน ของคนประจำเรือ.. (329) พลเรือตรี กฤษฎา  รัตนสุภา เสธ.ทรภ. 2 / หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส.. (319)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส

    ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส  ชั้น 2 อาคารสำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000