ประกาศ เรื่องการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ประกาศ เรื่องการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2564

 ด้วยกรมประมงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปีัตตานี สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ใบรับรองแพทย์(ต้องใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ตามที่ก.พ. กำหนดเท่านั้น)และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปีัตตานี เลขที่ 186 ม.4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน -9 ธันวาคม 2564 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073-330-631-2

*****หมายเหตุ***** เอกสารรายละเอียดประกาศรับสมัคร ใบสมัคร และใบรับรองแพทย์ สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 •   ประกาศวันที่: 2021-11-19
 •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2021-12-09 
 •   ติดต่อโทร: 073-330-631-2
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ของกรมประมง (Shop online)   150   สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 699 ตัว เพื่อปล่อยในวันคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพาน...  145  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 2,000 ตัว เพื่อปล่อยงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสร...  117  กรมประมงเปิดให้จองพันธุ์กุ้งขาว(กุ้งขาวสิชล 1)ผ่านช่องทาง line Qr code    116  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000ตัว บริเวณหาดบางมะรวด อำเภอปานาเระ จ...  113  งานเข้าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAPปลา อ.ไม้แก่นและอ.สายบุรี จ.ปัตตานี   103  วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง"ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ให...  101  วันที่ 18 มกราคม 2565 ได้ต้อนรับนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะเข้าตรว...  100  สารคดีเฉลิมพระเกียรติ    97  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว บริเวณบ้านบางเก่า อ.สายบุรี จ.ป...  84

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

   186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ