"การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายหลังการ Mapping"

 กองบริหารการคลัง

 เผยเเพร่: 2020-06-19 |  ผู้สนใจ: 248
 

"การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายหลังการ Mapping"

"การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายหลังการ Mapping"
ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
- ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายหลังการ Mapping
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายชื่อหน่วยงาน
-
 ค่าใช้จ่ายรวมปรับ J7
- รายชื่อหน่วยเบิกจ่ายที่มีรายการปรับปรุงบัญชีเนื่องจากการ Mapping ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

- คลิปวีดีโอ "การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายหลังการ Mapping"


    

    

  •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
  •   ประกาศวันที่: 2020-06-19
  •   สิ้นสุดวันที่: 2029-12-31
  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900