การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การติดตามผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีความสุข"

 กองบริหารการคลัง

 เผยเเพร่: 2020-05-14 |  ผู้สนใจ: 216
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การติดตามผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีความสุข"

ระหว่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ กาญจนบุรี และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือก จังหวัดกาญจนบุรี

03032563(30)03032563(1)

03032563(3)03032563(2)

03032563(4)03032563(9)

03032563(6)03032563(16)

03032563(18)03032563(20)

03032563(22)03032563(21)

03032563(23)03032563(25)

03032563(26)03032563(27)

03032563(28)03032563(29)

  •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
  •   ประกาศวันที่: 2020-05-01
  •   สิ้นสุดวันที่: 2029-12-31
  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900