ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับจ้างเหมาบริการ

 กองบริหารการคลัง

 เผยเเพร่: 2020-05-01 |  ผู้สนใจ: 324
 

ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับจ้างเหมาบริการ

  •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
  •   ประกาศวันที่: 2020-05-01
  •   สิ้นสุดวันที่: 2029-12-31
  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900