ประกาศกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงอาคารคลีนิกโรคสัตว์น้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)

 กองบริหารการคลัง
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงอาคารคลีนิกโรคสัตว์น้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)

  •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
  •   ประกาศวันที่: 2022-06-20
  •   สิ้นสุดวันที่: 2026-12-31
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    fingroup.fn@gmail.com   02-9406537,02-5620566,02-5798686   แฟนเพจ