ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)

 เผยเเพร่: 2019-08-01 |  ผู้สนใจ: 128
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)
  •   ประกาศวันที่: 2019-08-01
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-03-20
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างพื้นฐาน.. (171)  หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (150) ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน.. (144) แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561.. (136) ประวัติความเป็นมา.. (127) ปลาประจำหน่วยงาน.. (71) ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 151/2562.. (71) ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม 2562#1.. (61) ประกาศช่องทางการชำระเงินการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (54) ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 150/2562.. (51) ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม 2562#3.. (49) ทางเลือกการผลิตอาหารเพื่อรับรองสัตว์น้ำอินทรีย์.. (48) ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน ฉบับที่ 157/2562.. (45) ที่ตั้งศูนย์เขตและจังหวัด.. (45) ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 145/2562.. (44) ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม 2562#4.. (43) ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน ฉบับที่ 161/2562.. (43) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (43) ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม ฉบับที่ 2/2563.. (41) ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 136/2562.. (40)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)

     184 หมู่ 2 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130