ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุกาเกษตร จำนวน 2 รายการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 เผยเเพร่: 2019-04-26 |  ผู้สนใจ: 26
 

ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุกาเกษตร จำนวน 2 รายการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

  •   หน่วยงาน: ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  •   ประกาศวันที่: 2019-04-10
  •   สิ้นสุดวันที่: 2019-04-30
  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ

  • Copyright © 2016-2019 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900