การสำรวจคุณภาพและกระบวนการผลิตปลากะตักต้มตากแห้งในจังหวัดภาคใต้ตอนบน

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานีการสำรวจคุณภาพและกระบวนการผลิตปลากะตักต้มตากแห้งในจังหวัดภาคใต้ตอนบน

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี
  •   ประกาศวันที่: 2021-12-09
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2022-01-09 
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

     20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130      srt_center@dof.mail.go.th   0-7731-0728, 0-7731-0845   0-7731-0898