พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

 เผยเเพร่: 2019-05-29 |  ผู้สนใจ: 118
 

พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 • ปลานิล ขนาด ๕ - ๗ ซม. ราคาตัวละ ๓๐ สต.
 • ปลาบ้า ขนาด ๓ - ๕ ซม. ราคาตัวละ ๕๐ สต.
 • ปลายี่สกเทศ ขนาด ๕ - ๗ ซม. ราคาตัวละ ๕๐ สต.
 • ปลานวลจันทร์เทศ ขนาด ๗ - ๑๐ ซม. ราคาตัวละ ๕๐ สต.
 • ปลาตะเพียนขาว ขนาด ๕ - ๗ ซม. ราคาตัวละ ๓๕ สต.

หมายเหตุ

๑. กรุณาติดต่อสอบถามก่อนซื้อล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐ ในวันและเวลาราชการ

๒. หยุดจำหน่ายวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก
 •   ประกาศวันที่: 2020-01-13
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-01-17
 •   ติดต่อโทร: ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐
 •   E-mail: if-tak@dof.in.th
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (1,871)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (694) ประวัติหน่วยงาน.. (507) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (487) ภารกิจหน่วยงาน.. (485) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (458) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (422) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (363) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (340) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓.. (330) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (281) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (201) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (193) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (187) ปลาจาด.. (185) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (183) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (178) ติดต่อหน่วยงาน.. (168) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (161) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (154)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐