พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

 เผยเเพร่: 2019-05-29 |  ผู้สนใจ: 104
 

พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 • ปลายี่สกเทศ ขนาด ๕ - ๗ ซม. ราคาตัวละ ๕๐ สต.
 • ปลานวลจันทร์เทศ ขนาด ๗ - ๑๐ ซม. ราคาตัวละ ๕๐ สต.
 • ปลาตะเพียนขาว ขนาด ๓ - ๕ ซม. ราคาตัวละ ๒๕ สต.
 • ปลาบ้า ขนาด ๒ - ๓ ซม. ราคาตัวละ ๒๕ สต.
 • กุ้งก้ามกราม ขนาด ๑.๐ - ๑.๕ ซม. ราคาตัวละ ๒๐ สต.

หมายเหตุ

๑. กรุณาติดต่อสอบถามก่อนซื้อล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐ ในวันและเวลาราชการ

๒. หยุดจำหน่ายวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก
 •   ประกาศวันที่: 2019-12-02
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-12-06
 •   ติดต่อโทร: ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐
 •   E-mail: if-tak@dof.in.th
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (1,544)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (654) ประวัติหน่วยงาน.. (470) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (460) ภารกิจหน่วยงาน.. (444) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (421) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (387) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (328) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒.. (295) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (291) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (263) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (176) ปลาจาด.. (172) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (169) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (161) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (156) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (149) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (144) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๒.. (139) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.. (135)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐