รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

 เผยเเพร่: 2019-01-29 |  ผู้สนใจ: 135
 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)
 •   ประกาศวันที่: 2019-01-29
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-02-08
 •   ติดต่อโทร: 056-274501
 •   E-mail: Ifnakhonsawan@hotmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประวัติหน่วยงาน.. (341)  ทำเนียบผู้บริหาร.. (315) ปลาประจำหน่วยงาน.. (258) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานบึงบอระเพ็ด ตรวจความเรียบร้อยทำนบกันน้ำ (ฝายบึงบอระเพ็ด) และปล่อยพันธุ์ปลา โดยมีผู.. (238) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (224) บทความ.. (199) กิจกรรมศึกษาดูงานคณะครู.. (158) ข้อมูลระดับน้ำบึงบอระเพ็ด.. (148) ผู้บริหารศูนย์ฯ.. (133) กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาของคณะครูและนักเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงานการขยายพันธ์ุสัตว์น้ำ.. (124) รัชกาลที่ 10.. (114) ประวัติบึงบอระเพ็ด.. (109) กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 .. (104) ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำ ครั้งที่ 1 .. (85) การประชุมบุคลากรภายใน ศปจ.เขต2 (นว.).. (78) นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) พร้อมหน่วยงานที่เก.. (75) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator) ครั้งที่ 2/2562.. (70) โครงสร้างหน่วยงาน.. (58) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ร่วมกับประมงอำเภอท่าตะโกจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ .. (49) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) จัดเตรียมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สะดือบึงบอระเพ็ด.. (47)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

   ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000