รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

 เผยเเพร่: 2019-01-29 |  ผู้สนใจ: 106
 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)
 •   ประกาศวันที่: 2019-01-29
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-02-08
 •   ติดต่อโทร: 056-274501
 •   E-mail: Ifnakhonsawan@hotmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประวัติหน่วยงาน.. (273)  ทำเนียบผู้บริหาร.. (245) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานบึงบอระเพ็ด ตรวจความเรียบร้อยทำนบกันน้ำ (ฝายบึงบอระเพ็ด) และปล่อยพันธุ์ปลา โดยมีผู.. (201) ปลาประจำศูนย์.. (198) ราคาพันธุ์ปลา.. (169) บทความ.. (148) กิจกรรมศึกษาดูงานคณะครู.. (131) ผู้บริหารศูนย์ฯ.. (110) กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาของคณะครูและนักเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงานการขยายพันธ์ุสัตว์น้ำ.. (101) รัชกาลที่ 10.. (70) ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำ ครั้งที่ 1 .. (62) ข้อมูลระดับน้ำบึงบอระเพ็ด.. (61) กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 .. (60) การประชุมบุคลากรภายใน ศปจ.เขต2 (นว.).. (43) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง.. (41) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรจำนวน 50 ราย โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (28) ดำเนินการปรับปรุงแพรับรอง ศปจ.เขต2(นว.).. (26) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator) ครั้งที่ 2/2562.. (25) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่บึงบอระเพ็ดเตรียมความพร้อมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.. (21) นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) พร้อมหน่วยงานที่เก.. (21)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์)

   ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000