ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่

 เผยเเพร่: 2019-02-06 |  ผู้สนใจ: 19
 

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร

  •   หน่วยงาน: ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่
  •   ประกาศวันที่: 2019-01-30
  •   สิ้นสุดวันที่: 2019-10-31
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายงานประจำเดือน.. (179)  จัดอบรมการเขียนสมุดบันทึกการทำการประมง.. (158) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. (138) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง.. (135) กรมประมงขยายเวลาต่ออายุการทำงานแรงงานต่างด้าว เร่งเจ้าของเรือประมงนำแรงงานต่างด้าวยื่นเรื่องก่อน 30 กันยายน นี้.. (133) เข้าตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือบริเวณอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด.. (128) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. (126) กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2561.. (113) อบรมการทำเว็บไซด์กรมปรมประมง ให้กับบุคลากรกรมปรมประมง.. (110) link หน่วยงาน กบร... (78) ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการ ต.ค.61-พ.ย.61.. (76) พล.ร.ต.ประกายพฤกษ์ ศรีฟ้า พร้อมคณะสหวิชาชีพ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์.. (75) ข่าวประชาสัมพันธ์ 05.10.61.. (66) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง คลองใหญ่.. (50) รับการตรวจประเมินจากชุดประเมินผลการปฏิบัติของ ศปมผ... (42) การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการประมง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง.. (40) แจ้งการครอบครองสัตว์น้ำบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (40) ต้อนรับคณะองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)และ เครือข่ายสิทธิแรงงานประมง (ITF) .. (38) จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เรื่อง  กฏหมาย การทำข้อมูลชั่งจริงหน้าท่า การสร้างLD และการจดบันทึกเรือเข้าออกท่าประจำวัน.. (38) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ และจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร.. (34)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่

     5/5 หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด