ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ ประจำปี 2562 ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลังสวน

 เผยเเพร่: 2019-07-12 |  ผู้สนใจ: 5
 

ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ ประจำปี 2562 ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลังสวน
 •   ประกาศวันที่: 2019-07-11
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-08-31
 •   ติดต่อโทร: 077630860, 077551047
 •   E-mail: pipolangsuan@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน.. (239)  ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานและหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมง.. (239) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน.. (234) ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง ในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร.. (211) ภาพปฏิบัติงานตรวจการเข้าออกเรือประมง (ก.พ.61) .. (209) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออก หลังสวน ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง.. (208) เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำแต่ละชนิด.. (194) ภาพการปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง (ก.พ.61) .. (191) ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานและหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมง ตามประกาศกรมประมงฉบับใหม่.. (190) ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวประมง ตามประกาศกรมประมงฉบับใหม่.. (166) ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (159) คณะชุดปรับมาตรฐานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เดินทางมาให้การอบรม และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพ.. (157) ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจงานสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ .. (150) หน้าหลัก.. (142) ภาพการปฏิบัติงานระบบติดตามเรือ (ก.พ.61) .. (142) รอง ผอ.ศรชล.เขต 1/รอง ผบ.ทรภ.1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง หลังสวน.. (138) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง หลังสวน.. (136) ภาพปฏิบัติงานตรวจการเข้าออกเรือประมง (ม.ค.61) .. (134) โครงการฝึกอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2.. (129) ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล.. (122)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลังสวน

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน 100 หมู่ 6 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150