ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ปี 2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์

 เผยเเพร่: 2019-07-19 |  ผู้สนใจ: 112
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ปี 2562

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์
 •   ประกาศวันที่: 2019-07-19
 •   สิ้นสุดวันที่: 2012-07-19
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ผิดกฎหมาย.. (741)  ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด.. (717) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (694) ปล่อยปลาวันแม่-2560.. (506) กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน.. (484) พิธีปล่อยพันธุ์ปลา.. (480) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้.. (472) เชื้อดื้อยา.. (438) ฟุตบอลกระทรวงเกษตร.. (411) สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์.. (409) ประมงแห่งชาติ 2560.. (356) โครงการส่งเสริมคุณภาพครู ตชด... (335) โครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา.. (334) ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว.. (254) ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว.. (232) ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกล.. (152) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. (129) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (125) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (123) ประวัติความเป็นมา.. (123)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์

   34 หมู่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  53140